Sunday, April 24, 2011

Syurga

(dan sungguhnya)
datang warid
bahawasanya ahli syurga
datang akan mereka itu oleh malaikat
memukul ia akan segala pintu mereka itu
maka berkata anak bidadari siapa ini
maka berkata ia aku malaikat pesuruhan daripada Allah
datang aku bagi penghulu kamu
dengan......

ARTIKEL YANG POPULAR